Přeskočit na obsah

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Více v SPC

Letáky